Hrvatska alpinistička ekspedicija Grønland `71, ekspedicijski izvještaj


haeg71_izv00.jpg
haeg71_izv01.jpg
haeg71_izv02.jpg
haeg71_izv03.jpg
haeg71_izv04.jpg
haeg71_izv05.jpg
haeg71_izv06.jpg
haeg71_izv07.jpg
haeg71_izv08.jpg
haeg71_izv09.jpg
haeg71_izv10.jpg
haeg71_izv11.jpg
haeg71_izv12.jpg
haeg71_izv13.jpg
haeg71_izv14.jpg
haeg71_izv15.jpg
haeg71_izv16.jpg
haeg71_izv17.jpg
haeg71_izv18.jpg
haeg71_izv19.jpg
haeg71_izv20.jpg
haeg71_izv21.jpg
haeg71_izv22.jpg
haeg71_izv23.jpg
haeg71_izv24.jpg
haeg71_izv25.jpg
haeg71_izv26.jpg
haeg71_izv27.jpg
haeg71_izv28.jpg
haeg71_izv29.jpg
haeg71_izv30.jpg
haeg71_izv31.jpg
haeg71_izv32.jpg
haeg71_izv33.jpg

Preslik publikacije objavljene u Zagrebu, 1972.
Sardžaj je objavljen u skladu sa Creative Commons ByNd licencom.